رواج ************************ ما برآریم شبی دست ودعایی بکنیم غم هجران تورا چاره زجایی بکنیم دل بیمار شد ازدست رفیقان مددی تا طبیبش به سرآریم ودوایی بکنیم ************************* هدف ما از این وبلاگ جمع آوری و رواج جالب ترین مطالب هست. ما می خواهیم در تمام زمینه ها مطلب جمع کنیم و البته حتما به کمک نیاز داریم ؛ خوشحال می شیم شما هم به جمع نویسندگان ما بپیوندید. راستی برای تبادل لینک به بخش لینکستان آزاد بازدیدکنندگان برید و برای لینک کردن خود اقدام کنید. http://ravaj.mihanblog.com 2018-07-19T13:29:21+01:00 text/html 2011-11-18T17:03:37+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی واقعیت های فضانورد بودن http://ravaj.mihanblog.com/post/721 <div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی برای بسیاری از افراد رویایی است، اما برای کسانی</font><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که با تحمل تمرینهای طاقت فرسا آماده اقامت در این ایستگاه شده اند، همه چیز متفاوت&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">است و زندگی آنها روزهای وحشتناکی نیز دارد.<br><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> ایستگاه بین المللی فضایی که در حال نزدیک شدن به دهمین سالگرد خود در سکنی دادن&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">انسانها در فضا است، یکی از بزرگترین موفقیتهای بشر در تجربه زندگی در فضا به شمار&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">می رود.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> با این حال زندگی در مدار دشواری های بزرگی دارد و بد اقبالی هایی که در تجربه این&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پدیده برای انسان رخ داده نشاندهنده این موضوع هستند که هنوز باید در زمینه ایجاد&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تمدنهای بشری در فضا بیشتر بیاموزیم. در ادامه 10 موقعیت و وضعیت که می توانند&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زندگی در فضا را به جهنمی ترسناک تبدیل کنند، مورد بررسی قرار می گیرند.<br> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">افتادن ناخنهای دست</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تجربه نشان داده دستکشهای لباسهای فضایی که فضانوردان در هنگام کار کردن یا&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">راهپیمایی فضایی در خارج از ایستگاه فضایی به دست می کنند برای سلامت آنها بسیار&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مضر است. بررسی هایی که به تازگی انجام گرفته نشان می دهند در حدود 10 درصد از&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فضانوردان در اثر پوشیدن این دستکشها به "آسیب ناخن انگشت" دچار می شوند و تعدادی&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">از آنها یکی از ناخنهای خود را به کلی از دست می دهند زیرا دستکش با محدود کردن&nbsp; </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مسیر حرکت انگشتان دست می تواند به ناخنها آسیب رسانده و آنها را بکند هر چه دست&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فضانورد بزرگتر باشد، این آسیب دیدگی جدی تر می شود و شاید ناسا باید برای کاهش&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دادن ابتلا به آن در جستجوی فضانوردانی با جثه کوچکتر باشد.<a name="more"></a><br> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">خطرهای بی وزنی</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زندگی در خلاء می تواند نتایج کاملا عجیبی بر زندگی داشته باشد. در ماه مارچ سال&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2007 فضانورد "سونیتا ویلیامز" در تلاش بود تا مقداری سبزیجات و چاشنی معطر را&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درون سوشی فضایی خود بگنجاند که ناگهان این مواد در خلاء متلاشی شده و همه جا را&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در بر گرفتند و بلافاصله دیوارها و فضای اطراف مملو از قطرات و ذرات گیاهی شد. از&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بین رفتن بوی این ماده در فضای ایستگاه مدت زمان زیادی را صرف کرد و ویلیامز نیز&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ناچار شد دیگر از این گیاه سنتی ویژه سوشی استفاده نکند زیرا آنها برای دستگاه هایی که&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درون ایستگاه قرار داشتند بسیار خطرناک به شمار می رفتند.<br> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">سواری خطرناک</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در حالیکه معلق ماندن در ایستگاه فضایی می تواند بسیار هیجان انگیز باشد، ورود یا&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خروج از آن می تواند سواری بسیار خطرناکی به شمار برود. به ویژه گفته می شود&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سفرهایی که توسط کپسول فضایی سایوز صورت می گیرند فشار شدیدی را به&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فضانوردان&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">وارد می آورند. "تریسی کدوول دایسون" به تازگی و پیش از اینکه از ایستگاه&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">به زمین بازگردد گفت : می گویند سفر با سایوز تجربه ای مانند یک تصادف قطار، در پی&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">آن تصادف خودرو و در نهایت افتادن از روی دوچرخه را برای انسان خلق می کند. اما&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">پس از اینکه وی این سفر را تجربه کرد تمامی این شایعات را رد کرد و اعلام کرد به هیچ&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">وجه اذیت نشده و سفر بازگشت به خانه اش، سواری بسیار هیجان انگیزی بوده است.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">رژیم غذایی فضایی</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">غذاهای فضایی هنوز با غذاهای دلنشین و گوارا فاصله فراوانی دارند. میوه های تازه و&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سبزیجات در ایستگاه نایابند و استفاده از غذاهایی مانند نان در خلاء غیر ممکن است زیرا&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ذرات آن در شرایط خلاء در همه جا شناور خواهند شد و تمیز کردن آنها برای ساکنان&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایستگاه به یک فاجعه تبدیل می شود و فضانوردان از صرف غذاهای تکراری با قابلیت&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گرم&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">کردن مجدد که در برنامه ای هشت روزه تکرار می شوند، عاصی می شوند در </span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">زمستان سال 2004 ماموریت ارسال مخزن مواد غذایی تازه به ایستگاه به تاخیر افتاد و&nbsp; </span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">از&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">این رو ساکنان ایستگاه مجبور شدند غذای خود را جیره بندی کنند. در آن زمان دو&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">ساکن&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">ایستگاه حجم غذای روزانه خود را به نیم کاهش دادند و برای جبران کالری های&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">جذب نشده از انواع شکلات و دسرها استفاده کردند.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">فضای دلگیر</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">علی رغم اینکه ایستگاه طی 10 سال گذشته گسترش یافته و امکان سکونت دائم در آن به&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وجود آمده است، بسیاری از فضاهای داخلی آن بسیار تنگ و کوچک هستند. و تا یک و&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نیم&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">سال پیش تعداد ساکنان ثابت ایستگاه 6 نفر بود، این یعنی میزان تقسیم فضا میان افراد&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">بیشتر می شد و به هر یک از این افراد فضاهای کمتری تعلق می گرفت. خوابیدن در&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">ایستگاه می تواند بسیار دشوار باشد، به ویژه اگر ناچار باشید در تورفتگی به اندازه یک&nbsp; </span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">کابین تلفن بخوابید و اگر خوابیدن امکان پذیر شد، خطر دیگری در کمین فضانوردان است.&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">به گفته "ژولی پایت" فضانورد کانادایی ممکن است زمانی که از خواب بیدار می شوید&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">خود را در جایی نبینید که در آن به خواب رفته اید.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">مشکلات بهداشتی</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">عدم وجود حمام در ایستگاه معمولا تجربه های دردناکی را برای فضانوردان به وجود می&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آورد. خلاء استفاده از حمام و دوشهای آب معمولی را در ایستگاه غیر ممکن می کند، و&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فرایند خشک شدن رطوبت نیز خود داستانی دیگر است. از این رو فضانوردان برای&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شستن&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">لباسهای خود از تفنگ آبی ویژه ای استفاده می کنند آب را به سمت لباسها شلیک&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">می&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">کند. همچنین برای شستشوی موهای سر، فضانوردان از شامپوهای خشک استفاده می&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">کنند. حال برای درک عمق فاجعه می توانید کوچک بودن فضای ایستگاه را تصور کنید در&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">حالی که باید 6 ماه در کنار چند نفر دیگر در چنین حفره کوچکی زندگی کنید و به حمام&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">نیز&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">نروید.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">مشکلات دستشویی</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یکی از آزار دهنده ترین و مداوم ترین مشکلات ایستگاه وضعیت دستشویی آن است. در&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایستگاه فضایی دو دستشویی وجود دارد که یکی از آنها در بخش روسی ایستگاه و دیگری&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در بخش آمریکایی آن قرار گرفته است که هر دوی آنها برای قابل استفاده بودن عملیات&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لوله کشی طاقت فرسایی را طلب می کنند. سپس مشکل بعدی فاضلاب است، که در سال&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2009 با استفاده از سیستم بازیافت و تصفیه از فاضلاب ایستگاه آب آشامیدنی، آب برای&nbsp; </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شستشو و آشپزی به دست آمد. ساندار موگین یکی از فضانوردانی که در آن دوره در&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایستگاه به سر می برد از این عملیات به عنوان یکی از وحشتناک ترین و شگفت انگیز&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ترین فعالیتهایی یاد کرده که در ایستگاه انجام گرفته است.<br> <br><br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">استخوانهای فرسوده</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جدا از حالت تهوع روزانه، فضانوردان باید به قیمت ماندن و زندگی کردن در مدار زمین،&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">عواقب سلامتی سنگینی را تحمل کنند. یکی از مهمترین این موارد تاثیرات کیهانی بر روی&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تراکم استخوان فضانوردان است. مطالعات نشان می دهند قدرت استخوانهای اخترشناسان&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">نیم سال اقامت در فضا در حدود 14 درصد کاهش پیدا می کند. دیگر تحقیقات نشان می&nbsp; </span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">دهند که تراکم مواد معدنی استخوانها با هر ماه اقامت در فضا 0.4 تا 1.8 درصد کاهش&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">پیدا می کند و فضانوردان را با خطر بیشتر شکستگی و پوکی استخوان مواجه می شوند.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">تهوع</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خو گرفتن به زندگی در خلاء به ویژه به خاطر نبودن شبیه ساز شرایط خلاء بر روی&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زمین، زمان زیادی از فضانوردان می گیرد و از این رو به هم خوردن وضعیت طبیعی&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بدن&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">فضانوردان و احساس حالت تهوع شدید پس از پرتاب و حتی قبل از اینکه فضاپیما به&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">ایستگاه فضایی برسد، امری رایج است.</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> <br> <span style="color: rgb(180, 95, 6); ">تنهایی</span><br><br> </font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شاید سخت ترین بخش از زندگی در فضا احساس انزوا و احساس دلتنگی شدیدی است که&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پس از نیم سال اقامت در ایستگاه به فضانوردان دست می دهد. با وجود اینکه فضانوردان&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">می توانند با مراوده با همکاران خود در ایستگاه و یا برقراری چند تماس تلفنی با منزل بر&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">این احساس غلبه کنند، واقعیت این است که گاه بخشی مهمی از زندگی آنها در حالی&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سپری&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">می شود که فضانوردان بر روی زمین نیستند. برای مثال در سال 2007 مادر&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">فضانورد دانیل تانی در اثر تصادف رانندگی کشته شد اما وی در ایستگاه به سر می برد و&nbsp; </span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">از این رو در فاصله 320 کیلومتری از زمین برای مادر خود عزاداری کرد تا دو ماه پس&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">از مرگش دوباره به زمین بازگردد. همچنین در سال 2004 فضانورد مایکل فینک به دلیل&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">حضور در ماموریت ناسا در ایستگاه نتوانست در هنگام تولد فرزند دومش در زمین&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">حضور داشته باشد و چهار ماه پس از تولد فرزندش به زمین بازگشت.</span></div><div> <br> </div> text/html 2011-05-15T13:44:26+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی چشم در برابر چشم http://ravaj.mihanblog.com/post/720 <font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چشم در برابر چشم عنوان خبری است که دیروز و امروز سر تیتر اخبار سایتها و خبر گزاری ها شد.</b></font><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چشم در برابر چشم، حکمی بود که اجرا نشد. قرار بود امروز مجید موحدی که هشت سال پیش پس از عشقی ناکام با پاشیدن اسید به صورت معشوقش خانم آمنه بهرامی ، او را از بینایی محروم کرد با چکاندن اسید در دو چشمش در حالت بیهوشی مجازات شود که نشد. گفته شده که اجرای حکم به تعویق افتاده است اما دلیل آن رسماً اعلام نشده است.</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 28px;"><b><a href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110514_l78_eye4eye.shtml" target="_blank" title="">برای مشاهده مصاحبه خانم آمنه بهرامی با خبرگزاری بی بی سی کلیک کنید</a></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img src="http://aleborzma.files.wordpress.com/2009/03/iphoto_1236287604057-1-0jpg.jpg"></b></font></span></div> text/html 2011-04-08T11:05:23+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی اپل چه نیازی به فضای ۱۲ پتابایتی دارد؟! http://ravaj.mihanblog.com/post/719 <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تخمین میزان فضا و پهنای باندی که یوتیوب یا سایت‌های عمده اشتراک ویدئو و فایل نیاز دارند، می‌تواند جالب باشد.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>فکر می‌کنید شرکتی مثل اپل، به چقدر فضا برای ذخیره‌سازی‌های ویدئوهایی که کاربرانش از آی‌تونز دانلود می‌کنند، نیاز دارد؟</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به تازگی اپل به شرکتی به نام Isilon Systems سفارش داده است که یک فضای ۱۲ پتابایتی برایش جور کند! ۱۲ پتابایت یعنی ۱۲ هزار ترابایت.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG alt="" src="http://www.1pezeshk.com/cip/pictures/8854935cd8a1d9c26f0b567b06eaef56.jpg" loaded="true" original="http://www.1pezeshk.com/cip/pictures/8854935cd8a1d9c26f0b567b06eaef56.jpg"></FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>می‌توان سه حدس در مورد کاربری این فضا زد:</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>۱- با آمدن چیپ‌های A5 به آی‌پد و احتمالا آی‌فون ۵، این محصولات توانایی پخش ویدئوهای ۱۰۸۰p را پیدا کرده‌اند. بنابراین محتمل است که آی‌تونز وضوح ویدئوها را از ۷۲۰p‌به ۱۰۸۰p‌ بالا ببرد و برای این کار به فضا و سرورهای مجهزتری نیاز خواهد داشت.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>۲- البته حدس هیجان‌انگیزتر، اختصاص فضای ابری به کاربران اپل است. با یک تقسیم ساده ۱۲ میلیون گیگ بر ۱۶۰ میلیون کاربر iOS، مشخص می‌شود که به هر کاربر ۷۵ مگ فضا می‌رسد. شاید اپل این فضا را برای این کار نیاز داشته باشد.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>۳- حدس سوم، تلویزیون هوشمند اپل است، چیزی که برنامه‌های ویدئویی، گیم، چت ویدئویی و اپ‌ها را به تلویزیون‌های با وضوح بالای اتاق‌های نشیمن خواهد آورد.</FONT></P> text/html 2011-03-20T20:33:58+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی تلاش برای تولید آزمایشگاهی گلبول قرمز در حجم بالا http://ravaj.mihanblog.com/post/718 <P align=center><IMG alt="" src="http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/04/28/100428141618_sp_blood_getty_226b.jpg" width=226 height=250>&nbsp;</P> text/html 2011-02-25T13:25:53+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا اعلام شد: بهترین دانشگاه ایران، 938 دانشگاه جهان! http://ravaj.mihanblog.com/post/717 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://3.bp.blogspot.com/_LeY7vY5bQaY/TEGKBuBpEjI/AAAAAAAAAms/sngsrwHbTuo/s1600/teh-univ.jpg"></FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نتایج دوازدهمین نسخه رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس وب سنجی در ژانویه 2011 اعلام شد كه در این رتبه بندی كه وسیعترین رتبه بندی در جهان است عملكرد 12 هزار وب سایت دانشگاهی در سراسر جهان مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفته است.<BR><BR>به گزارش مهر، در رتبه بندی سال 2011 تغییراتی از جمله رتبه بندی‌های محلی و منطقه‌ای بیشتر و ارزیابی دوباره شاخصهای رتبه بندی برای نمایش بیشتر تاثیر آكادمیك حضور اینترنتی دانشگاه‌ها صورت گرفته است. در این دوره از رتبه بندی تمركز تنها بر روی ابعاد تحقیقاتی دانشگاه‌ها نبوده و دیگر فعالیتهای آكادمیك از جمله آموزش، میزان مشاركت انجمنها، میزان انتقال تكنولوژیكی و دانش را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.<BR><BR>نتایج كلی نسخه جدید رتبه بندی وبومتریك نشان دهنده سلطه بی چون و چرای دانشگاه‌های آمریكایی است. در حالی كه موسسه MIT رتبه اول دانشگاه‌های جهان را به خود اختصاص داده است. در میان 200 دانشگاه برتر جهان 115 دانشگاه از آمریكا حضور دارند و در این میان 16 دانشگاه نیز متعلق به كانادا هستند.<BR><BR>شكاف دیجیتالی آكادمیك میان دانشگاه‌های آمریكایی و دانشگاه‌های متعلق به كشورهای در حال توسعه همچنان برجای خود باقی مانده است. تنها نام 59 دانشگاه اروپایی در میان 200 دانشگاه برتر به چشم می‌خورد كه 10 دانشگاه به بریتانیا تعلق دارند. همچنین جهانی شدن وب منجر به پدیدار شدن بین المللی دانشگاه‌های فرانسوی، استرالیایی، اسكاندیناوی، سنگاپور و تایوانی شده است.<BR><BR>بر اساس رتبه بندی جدید وبومتریك، رتبه 10 دانشگاه برتر جهان به 10 دانشگاه و موسسه آكادمیك آمریكایی اختصاص یافته است. MIT (موسسه تكنولوژی ماساچوست) در رتبه اول، هاروارد در رتبه دوم، استنفورد در رتبه سوم، كالیفرنیا بركلی در رتبه چهارم، كرنل در رتبه پنجم، ویسكنزین مدیسن در رتبه ششم، میشیگان در رتبه هفتم، مینه سوتا در رتبه هشتم، واشینگتن در رتبه نهم و دانشگاه پنسیلوانیا در رتبه دهم قرار دارند.</FONT></P> text/html 2011-02-17T11:23:13+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی تجربه های منفی می تواند مانع تاثیر مسکن ها شود http://ravaj.mihanblog.com/post/716 <P align=center><IMG alt="مسکن و لیوان آب" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/11/08/101108221922_painkillers_226x170_nocredit.jpg" width=226 height=170>&nbsp;</P> <DIV class=person-info>&nbsp;</DIV> text/html 2011-02-17T11:17:50+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی انتقاد آلمان و کانادا از رویکرد متفاوت ایران مقابل معترضان ایرانی و مصری http://ravaj.mihanblog.com/post/715 <DIV class=" g-w16 g-first"> <DIV class=" g-w16 g-first"> <P class=g-container align=center><A class=topic href="http://www.bbc.co.uk/persian/topics/iran_political_crisis"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><IMG alt="اعتراضات 25 بهمن که با برخورد پلیس و نیروی ضدشورش مواجه شد" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/02/15/110215033006_iran226.jpg" width=226 height=170></P> <DIV class=bodytext> <DIV class="image img-w226"></FONT></DIV> <P class=caption align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اعتراضات 25 بهمن که با برخورد پلیس و نیروی ضدشورش مواجه شد</FONT></P></DIV></DIV></A></DIV> text/html 2011-02-14T13:11:34+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (10) http://ravaj.mihanblog.com/post/714 <DIV class=g-container> <DIV class=bodytext> <P class=ingress align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زمستان استخوان سوزWinter’s Bone</FONT></H2> <P class=strapline align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.garret-dillahunt.net/wp-content/uploads/2010/12/Winters-Bone-poster-2.jpg" width=550 height=315></P></DIV></DIV> text/html 2011-02-14T13:08:19+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (9) http://ravaj.mihanblog.com/post/713 <DIV class=g-container> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext> <P class=ingress align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>داستان اسباب بازی ها Toys Story 3 </H2> <H2 align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.deadline.com/wp-content/uploads/2010/08/toystory_3_2.jpg" width=350 height=483></H2> <H2 class=strapline><BR></H2></DIV></FONT></DIV></DIV> text/html 2011-02-14T13:02:27+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (8) http://ravaj.mihanblog.com/post/712 <DIV class=g-container> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext> <P class=ingress align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>بچه ها رو به راهند The Kids Are Alright</H2> <P class=strapline>&nbsp;</P> <P class=strapline align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://upcomingdiscs.com/ecs_covers/the-who-the-kids-are-alright-large.jpg" width=333 height=475></P></DIV></FONT></DIV></FONT></DIV></FONT></DIV></FONT></DIV></DIV> text/html 2011-02-14T12:42:47+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (7) http://ravaj.mihanblog.com/post/711 <DIV class=g-container><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=ingress><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>مبارز The Fighter</H2> <P class=strapline align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://thefastertimes.com/boxing/files/2011/01/the-fighter-movie-poster.jpg" width=348 height=545></P></FONT></DIV></FONT></DIV> text/html 2011-02-14T12:39:36+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (6) http://ravaj.mihanblog.com/post/710 <DIV class=g-container> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext> <P class=ingress align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>۱۲۷ ساعت 127Hours</FONT></H2> <H2 align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://www.fuenf-filmfreunde.de/wp-content/uploads/2010/10/127-hours-poster.jpg" width=381 height=563></H2> <H2 class=strapline><BR></H2></FONT></DIV> <P class=ingress></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></P></FONT></DIV></DIV> text/html 2011-02-14T12:36:29+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (5) http://ravaj.mihanblog.com/post/709 <DIV class=g-container><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=ingress><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>سرآغاز Inception</H2> <P class=strapline align=center><IMG src="http://www.hdschellnack.de/uploads/inception.jpg" width=380 height=563></P></FONT></DIV></FONT></DIV> text/html 2011-02-14T12:33:05+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم (4) http://ravaj.mihanblog.com/post/708 <DIV class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=ingress align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P class=bodytext><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>بی باک True Grit</H2> <P class=strapline align=center><IMG src="http://4.bp.blogspot.com/_y7mZ65WxIIg/TO20jBTQSXI/AAAAAAAAAF0/fBWb-foBsU8/s1600/True%2Bgrit%2BFilm.jpg"></P></FONT></FONT></FONT></DIV> text/html 2011-02-14T12:30:55+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم(3) http://ravaj.mihanblog.com/post/707 <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=ingress><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>سخنرانی پادشاه King’s Speech</H2> <P class=strapline align=center><IMG src="http://blog.frents.com/wp-content/uploads/2010/11/TheKingsSpeech-Poster01.jpg" width=380 height=563></P></FONT></FONT></FONT> text/html 2011-02-14T12:28:11+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم(2) http://ravaj.mihanblog.com/post/706 <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=ingress><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>شبکه اجتماعی Social Network</FONT></H2> <P class=strapline align=center><IMG src="http://www.fuenf-filmfreunde.de/wp-content/uploads/2010/10/social_network_film_poster.jpg"></P></FONT> text/html 2011-02-14T12:23:15+01:00 ravaj.mihanblog.com شریفی معرفی نامزدهای بهترین فیلم(1) http://ravaj.mihanblog.com/post/705 <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P class=ingress align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن)، آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا (اسکار)، اسامی ده فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار را اعلام کرد. از میان ده ها فیلم به نمایش درآمده در سال ۲۰۱۰، فیلم های قوی سیاه، مبارز، سرآغاز، بچه ها رو به راهند، سخنرانی پادشاه، ۱۲۷ ساعت، شبکه اجتماعی، داستان اسباب بازی ۳ ، بی باک و زمستان استخوان سوز به عنوان ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم انتخاب شدند.</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در اینجا به معرفی کوتاه هر یک از این فیلم ها پرداخته ایم.</FONT></P> <H2 class=strapline>قوی سیاه Black Swan</H2> <P align=center><IMG src="http://isarflash.com/wp-content/uploads/blackswan1.jpg" width=398 height=563></P></FONT></FONT></FONT> text/html 2011-02-12T10:03:09+01:00 ravaj.mihanblog.com آریامنش آیا میدانستید های جدید http://ravaj.mihanblog.com/post/704 <P align=center><IMG src="http://math-cs.aut.ac.ir/competition/images/QuestionGuy.jpg"></P> text/html 2011-02-11T18:47:40+01:00 ravaj.mihanblog.com آروشا تفاوت شخصیتی افراد از روی ماه تولد http://ravaj.mihanblog.com/post/703 <P align=center><IMG src="http://i34.tinypic.com/2i99p3.jpg"></P> text/html 2011-02-11T16:42:02+01:00 ravaj.mihanblog.com آریامنش بدون شرح http://ravaj.mihanblog.com/post/702 <P align=center><A id=myphotolink href="http://www.facebook.com/photo.php?pid=189561&amp;id=112975985439104"><IMG id=myphoto src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/181975_129214663815236_112975985439104_189556_1289178_n.jpg" width=720 height=468></A><A id=myphotolink href="http://www.facebook.com/photo.php?pid=189561&amp;id=112975985439104">&nbsp;</P></A>